Untitled Document
ECOFISH DANUBIUS - Dezvoltarea ecoturismului în localităţi riverane Dunării prin promovarea comunităţilor pescăreşti
şi protejarea mediului în zonele de pescuit  

•  Proiectul este finanţat în cadrul Programului Operaţional de Pescuit 2007-2013, Axa 4, Măsura 2 „Sprijinirea infrastructurii şi serviciilor legate de turism, în beneficiul micior comunităţi pescăreşti şi promovarea turismului” şi al proiectului ”Dezvoltarea ecoturismului în loclităţi riverane Dunării prin promovarea comunităţilor pescăreşti şi protejarea mediului în zonele de pescuit –ECOFISH DANUBIUS” RO 41 181113 09 08 0623
•  Perioada de implementare:  24 luni

Obiectivele  proiectului

 Obiectiv general : punerea în valoare a patrimoniului natural şi dezvoltarea ecoturismului în 4 localităţi rurale din judeţul Dolj, riverane Dunării : Maglavit, Ciupercenii Noi, Ghidici, Bistreţ ;

Obiectiv specifice:
- protejarea şi valorificarea patrimoniului natural din localităţile Maglavit, Ciupercenii Noi, Ghidici, Bistreţ din judeţul Dolj, riverane Dunării prin realizarea unor instrumente şi materiale de informare şi promovare a zonei;
- sprijinirea comunităţilor pescăreşti prin promovarea activitatilor de tip pescuit sportiv;
- dezvoltarea ecoturismului şi tradiţiilor din zonă prin organizarea unor evenimente de promovare şi multiplicare a informaţiilor.