Untitled Document

Studiu privind identificarea obiectivelor turistice din cadrul localităților Asociației Grup Local Pescăresc Calafat

Popescu Liliana, Bădiță Amalia, Licurici Mihaela


 1. Rolul cadrului geografic în dezvoltarea vieţii umane
  • 1.1.    Repere ale poziţiei geografice şi administrativ-teritoriale
  • 1.2.    Cadrul natural – factor de favorabilitate pentru apariţia şi dezvoltarea vieţii umane
  • 1.3.    Resursele umane din localităţile Asociaţiei Grup Local Pescăresc Calafat
  • 1.4.    Habitatul uman în Valea Dunării – judeţul Dolj
 2. Resursele turistice – premisă pentru diversificarea economică a aşezărilor
  • 2.1.    Ecoturism– principii, tendinţe la nivel european, resurse ecoturistice în valea Dunării
  • 2.2.    Calafat
  • 2.3.    Bechet
  • 2.4.    Dăbuleni
  • 2.5.    Bistreț
  • 2.6.    Catane
  • 2.7.    Cârna
  • 2.8.    Călăraşi
  • 2.9.    Cetate
  • 2.10.    Ciupercenii Noi
  • 2.11.    Desa
  • 2.12.    Ghidici
  • 2.13.    Gighera
  • 2.14.    Maglavit
  • 2.15.    Măceșul de Jos
  • 2.16.    Negoi
  • 2.17.    Ostroveni
  • 2.18.    Piscu Vechi
  • 2.19.    Poiana Mare
  • 2.20.    Rast
 3. Strategia de promovare a teritoriului Asociaţiei Grup Local Pescăresc Calafat
  • 3.1.    Directii de acțiune pentru dezvoltarea ecoturismului în cadrul Asociației Grup Local Pescăresc Calafat
  • 3.2.    Analiza SWOT
  • 3.3.    Direcţii de acţiune pentru promovarea localităţilor
Bibliografie